Projektowanie

Projektowanie instalacji gazowych

Projektowanie instalacji gazowych

Przygotowujemy opracowania Instalacji gazowych doziemnych i wewnętrznych w budynkach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. Współpracujemy z organami administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę na rzecz naszych klientów.

Projektowanie sieci i przyłączy gazowych

Projektowanie sieci i przyłączy gazowych

Naszym kluczowym zleceniodawcą jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., na rzecz której opracowujemy dokumentacje projektowe sieci i przyłączy gazowych. Pozyskujemy niezbędne uzgodnienia branżowe, decyzje zarządców terenu, doprowadzamy do ustanowienia służebności przesyłu. Opracowujemy dokumentacje projektowe spełniające wymagania prawne i techniczne a także uwzględniające wewnętrzne zasady obowiązujące w PSG Sp. z o.o. Współpracujemy z organami administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Na zlecenia indywidualne opracowujemy również przebudowy i modernizacje istniejących sieci i przyłączy gazowych.

Projektowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Projektowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Na zlecenie klientów indywidualnych wykonujemy opracowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W oparciu o warunki przyłączenia wydane przez gestora sieci sporządzamy opracowania uwzględniające wymagania techniczne oraz lokalne uwarunkowania. W efekcie uzyskujemy uzgodnienie projektu budowlanego.