Jak pracujemy

Zapewniamy  kompleksową obsługę naszych klientów. Prowadzimy inwestycje pod kątem formalnym i technicznym na wszystkich etapach od projektowania do budowy.

Spotkanie z Klientem

Spotkanie z Klientem

Początek naszej pracy to zazwyczaj spotkanie z klientem, podczas którego omawiamy zakres prac, szczegóły techniczne i formalne oraz wyceniamy naszą usługę.

Projektowanie

Projektowanie

Zajmujemy się wszystkimi czynnościami związanymi z projektowaniem inwestycji. Przeprowadzamy wizje lokalne, inwentaryzacje budynków,  pozyskujemy wymagane uzgodnienia. Ten etap kończy się opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem na rzecz klienta pozwolenia na budowę lub uzgodnienia z gestorem sieci. Na podstawie tych dokumentów można rozpocząć proces budowy.

Obsługa formalna

Obsługa formalna

Wszystkie prowadzone przez nas inwestycje wymagają zapewnienia odpowiedniego formalnego nadzoru. Aby wesprzeć naszych klientów przejmujemy na siebie kontakty z organami architektoniczno-budowlanymi, przeprowadzamy czynności związane z rozpoczęciem i zakończeniem budowy w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Oferujemy pomoc w celu zawarcia umowy z gestorami sieci. Nasi klienci otrzymują od nas wszelkie dokumenty niezbędne do skorzystania z programu “Czyste powietrze.”

Realizacja

Budowa

Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, powiadomieniu odpowiednich urzędów, przystępujemy do robót budowlanych. Wykonujemy prace ziemne metodą wykopów otwartych lub metodą przecisków wraz z odbudową nawierzchni. Realizujemy montaże wewnątrz budynku. Całość prac wykonuje wykwalifikowana brygada pod nadzorem kierownika budowy.

Odbiór

Odbiory

Ostatni etap prac to odbiory wykonanych robót.  Na rzecz klienta przygotowane zostają właściwe protokoły odbiorowe, dokumenty powykonawcze oraz opinie niezbędne do zakończenia inwestycji pod względem formalnym oraz do podpisania umowy z gestorem sieci.

Rozliczenie

Rozliczenie

Po wykonaniu wszelkich prac projektowych, wykonawczych i formalnych nadchodzi czas na rozliczenie z klientem.