Budowa

Budowa instalacji gazowych - Monter Białystok

Budowa instalacji gazowych

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego i uzyskanego pozwolenia na budowę realizujemy budowę instalacji gazowych doziemnych i wewnętrznych. W imieniu naszych klientów prowadzimy formalności w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Przygotowujemy protokoły, dokumenty powykonawcze oraz opinie niezbędne do podpisania umowy na dostawę paliwa gazowego.

Budowa sieci i przyłączy gazowych - Monter Białystok

Budowa sieci i przyłączy gazowych

Dzięki wieloletniej współpracy z Polską Spółą Gazownictwa Sp. z o.o. uzyskaliśmy najwyższy poziom kwalifikacji uprawniający nas do budowy przyłączy i sieci gazowych w pełnym zakresie średnic. Posiadamy kwalifikacje do wykonywania prac specjalistycznych metodami bezwykopowymi. Realizujemy przebudowy i modernizacje istniejącej infrastruktury.

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - Monter Białystok

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Budujemy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Ich realizacja poprzedzona jest analizą terenu oraz dokumentacji projektowej. W imieniu klientów załatwiamy wszelkie formalności prowadzące do podpisania umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Budowa kotłowni - Monter Białystok

Budowa kotłowni

Naszym klientom oferujemy sprzedaż i montaż kotłów gazowych w nowych i istniejących kotłowniach oraz uruchamiamy systemy C.O.