O nas

W branży sanitarnej działamy od 1996 roku. Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji, przyłączy i sieci gazowych, a także przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Montujemy kotłownie zasilane gazem ziemnym i gazem propan – butan. Nasza firma składa się z dwóch działów: biura projektowego oraz zespołu zajmującego się wykonawstwem.

Kadra zarządzająca

Paweł Wenclik - Monter Białystok

Paweł Wenclik

Nadzór i Budowa

Założyciel firmy, kierownik budowy, odpowiedzialny za nadzór inwestycji, kwestie techniczne oraz wycenę wykonawstwa.

Gabriela Wenclik-Żukowska

Gabriela Wenclik-Żukowska

Projektowanie i Budowa

Odpowiedzialna za prowadzenie biura projektowego, formalną obsługę inwestycji, wycenę prac projektowych i budowlanych, kontakty z klientami.

Zespół

Nasza firma składa się z biura projektowego oraz kilku brygad wykonawczych. Razem pracujemy tak, by zapewnić naszym klientom profesjonalną obsługę i realizację robót dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Cenimy sobie przyjazne relacje i dobrą atmosferę pracy. Łączy nas przekonanie, że współpraca dobrze zgranego zespołu pozwala najefektywniej wykorzystywać zasoby każdego pracownika. Pozwala to nie tylko na sprawną realizację zleceń, ale też kontakt z klientami oparty na zrozumieniu ich potrzeb i jasnych zasadach współpracy.

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Zespół - Monter Białystok

BRYGADY WYKONAWCZE

Brygada wykonawcza - Monter Białystok

Nasza historia

1996

Rozpoczęcie działalności firmy.

1996

Współpraca z firmą Shell GAS – wykonywanie gazowych instalacji zbiornikowych.

1999

Nawiązanie współpracy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. – rejestracja wykonawcy instalacji gazowych na terenie działania Zakładu Gazowniczego Białystok.

2000

Rejestracja wykonawcy sieci gazowych i przyłączy w technologii PE na terenie działania Zakładu Gazowniczego Białystok.

2004

Uzyskanie miana „Kwalifikowanego Dostawcy Usług” dla Zakładów Gazowniczych.

2005

Autoryzowany Instalator kotłów gazowych firmy Junkers, Beretta, Buderus.

2007

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług – otwarcie biura projektowego.

2007

Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością na projektowanie i wykonawstwo instalacji, przyłączy oraz sieci gazowych i kotłowni.

2013

Zwiększanie zakresu współpracy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w zakresie projektowania i wykonawstwa. Powiększenie składu kadry zarządzającej firmy.

2020

Przekształcenie MONTER spółki cywilnej w MONTER Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową.

Nasi klienci

Mamy zróżnicowaną grupę klientów. Z jednej strony, nasi zleceniodawcy to klienci indywidualni, deweloperzy i inni prywatni przedsiębiorcy. Z drugiej, najważniejsza w Polsce instytucja odpowiedzialna za inwestycje gazowe - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Na zlecenie osób prywatnych i firm projektujemy oraz wykonujemy instalacje gazowe doziemne i wewnętrzne, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz montujemy piece gazowe w nowych i istniejących kotłowniach.

Na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. od wielu lat projektujemy i wykonujemy sieci i przyłącza gazowe, a także wykonujemy modernizacje i przebudowy istniejącej infrastruktury.

Standardy

Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia w pełnym zakresie prac projektowych i wykonawczych związanych z budową instalacji, przyłączy i sieci gazowych, a także przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pracujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami stawianymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.